13
JAN
2022

Maak gebruik van het STAP budget!

Posted By :
Comments : 0

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen heeft de overheid het STAP -budget in het leven geroepen. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

CPION heeft van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevestiging gekregen dat de staatssecretaris heeft ingestemd met de toelating van de CPION Registeropleidingen tot het scholingsregister STAP.

Dat betekent dat je voor onze 3-jarige CPION erkende Registeropleiding tot Professioneel Counsellor ook een beroep kunt doen op de STAP-subsidie. Goed nieuws dus! Meer over de STAP-regeling lees je hier.