Counselling is: de cliënt leren manager te worden van zijn / haar eigen problemen.

Wil jij ook mensen op een professionele manier leren begeleiden? Bekijk dan ons opleidingsaanbod.

Counselling is eigenlijk niet goed in één zin uit te leggen. Wat dit het dichtst benadert is het volgende:

Counselling is: de cliënt leren manager te worden van zijn / haar eigen problemen.

De voorzitter van Stichting Counselling Nederland; Madelène Uytdewilligen, was te gast in de postcast Geen Trucje om te praten over counselling.

Bekijk de hele aflevering hier op Youtube.
Liever alleen audio? Beluister het dan hier op Spotify.

Een meer uitgebreide uitleg van het begrip counselling volgt hieronder.
Counselling is een laagdrempelige manier van psychische hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij cliënten met een gezonde emotionele basis, die tijdelijk het spoor bijster zijn. Het starten van een counsellingproces geschiedt altijd op verzoek van de cliënt, want niemand kan behoorlijk ‘gestuurd’ worden voor counselling.

Door empathisch te luisteren kan de counsellor zich inleven in de belevingswereld van de cliënt. Van hieruit kunnen andere standpunten belicht worden, zodat keuzes en veranderingen kunnen worden bewerkstelligd.

Counselling is non-directief. Dit betekent dat de counsellor de cliënt niet stuurt, maar enkel aanspoort bij het maken van keuzes. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counsellor niet.

Opgekropte gevoelens als boosheid, woede, verdriet en schaamtegevoelens kunnen heel intens zijn. Counselling biedt de cliënt de gelegenheid deze gevoelens nader te onderzoeken, met de mogelijkheid eenvoudiger te begrijpen wat er gebeurt in lichaam en geest. De counsellor zal de cliënt aanmoedigen en helpen de gevoelens te verwoorden.

Counselling is een proces waarbij door middel van communicatie, een hulpverlener een hulpvrager helpt om inzicht te verkrijgen in zijn niveau van ontwikkeling, hem helpt dat te accepteren en hem helpt maximaal te kunnen functioneren op eigen niveau. Hierdoor kunnen er vaak op korte termijn al resultaten worden geboekt die ook op de lange termijn hun uitwerking blijven behouden.

Counselling houdt “verandering” in.

Cliënten die zich bij een counsellor melden, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden. In ieder geval dient er iets te veranderen.

De meerwaarde van counselling.

De meerwaarde van counselling is terug te vinden in:

♦ De vertrouwensband tussen counsellor en hulpvrager die veelal in één op één gesprekken geschapen wordt en steeds meer groeit. Duidelijk is dat naast door derden waarneembare klachten, ook de innerlijke beleving van de cliënt een belangrijke rol speelt.

♦ De gestructureerde methodiek die de counsellor gebruikt om goed te luisteren.

♦ De korte termijn waarop resultaten geboekt kunnen worden die een lange termijn uitwerking hebben.

♦ Het open en non-confronterende karakter van counselling, waarbij de hulpvrager zich veilig kan voelen.

♦ De empathische benadering door de counsellor, die daarbij toch de professionele afstand weet te behouden.

♦ De holistische aanpak.

♦ Het feit dat de counsellor een MENS en niet een KLACHT behandelt.