Mensen storten bij mij altijd hun hart uit...... Hoe help ik ze echt verder?

Herkenbaar? Wij helpen je graag je doel te verwezenlijken! Klik hier voor ons opleidingsaanbod.

Stromingen binnen de counselling

Binnen de counselling zijn de volgende 3 hoofdstromingen te onderscheiden:
– De humanistische benadering
– De behavioristische benadering
– De psychodynamische benadering

Humanistische benadering

Iedere stroming kent haar eigen grondleggers en haar eigen kenmerken. De counselling zoals wordt onderwezen binnen de Stichting Counselling Nederland is gebaseerd op de humanistische school. Belangrijke personen in deze stroming zijn onder andere Abraham Maslow (1908-1970 ) en Carl Rogers (1902-1987). Volgens de benadering van de Humanistische Psychologie is ieder mens uniek met zijn eigen persoonlijke kenmerken en talenten. Dat betekent ook dat ieder mens anders reageert op situaties. Vanuit die gedachte kunnen we dus stellen dat ieder counsellingproces uniek is.

Cliënt gerichte therapie (Carl Rogers)

Rogers benadrukt in zijn cliënt gerichte therapie (of persoonsgerichte therapie) de uniciteit van de persoon. Een ander aspect dat benadrukt wordt, is het vermogen van deze unieke mens om in zijn leven datgene te vinden dat bij hem past en goed voor hem is. Een goede counsellingrelatie waarin een vertrouwensband is ontstaan, kan de cliënt helpen om duidelijkheid te krijgen in deze levensdoelen. De cliënt gerichte therapie (Cliënt Centered Therapy) van Carl Rogers vormt een rode draad binnen de counselling opleidingen van de Stichting Counselling Nederland.

Deze therapie kent de volgende drie basiselementen; de zogeheten trias van Rogers:
– Congruentie (Echtheid)
– Onvoorwaardelijke acceptatie
– Empathie

Deze 3 basiselementen vormen de therapeutische houding (attitude) van de counsellor. Hiermee wordt tevens het onderscheid tussen counselling en veel andere andere vormen van hulpverlening gemaakt. Het non-directieve, niet sturende, karakter van de counselling bevordert en ontwikkelt de zelfwerkzaamheid van de cliënt. Door de trias te volgen zal de houding van de counsellor er een zijn van respect naar de cliënt. Het vraagt nogal wat van de counsellor om vooroordelen, eigen ervaringen maar zeker ook eigen frustraties en problemen te elimineren of zodanig naar de achtergrond te brengen dat de counsellor er als mens voor de cliënt is. Dit komt echter volledig ten goede aan de relatie met de cliënt.

3 Fasen Model (Gerard Egan)

Voor Gerard Egan is het bij counselling ook de taak om de cliënt bij te staan in het nemen van beslissingen, het ondernemen van actie bij het uitvoeren van de uitgezette strategie om de plannen en doelen te verwezenlijken. Om structuur in het counselling proces te hebben en te behouden, leren de counsellors binnen de opleidingen van de Stichting Counselling Nederland te werken met het 3-fasen model van Gerard Egan. In het kort wordt er binnen dit model onderscheid gemaakt in de volgende 3 fasen binnen het counselling proces:
– Fase 1:    Verheldering
– Fase 2:    Nuancering/doelstellingen
– Fase 3:    Actie

Eclectische benadering

Counselling is een eclectische therapie. Dit betekent dat ook (delen van) andere therapievormen of counselling stromingen zo nodig in het counsellingproces kunnen worden toegepast. Binnen de cliënt gerichte (of persoonsgerichte) counselling wordt iedere cliënt als uniek gezien. Iedere cliënt loopt dus zijn of haar eigen (unieke) counsellingproces. De eclectische benadering sluit aan bij deze gedachte. U maakt in de counselling opleidingen van de Stichting Counselling Nederland daarom kennis met diverse (psychologische) modellen die gebruikt kunnen worden binnen de counselling.