Onderstaand vind je een overzicht van de erkenningen van Stichting Counselling Nederland (SCN).


Erkenning CPION

De volgende 4 opleidingen binnen het opleidingsaanbod hebben een officiële CPION erkenning in de categorie HBO-niveau en zijn geregistreerd als SHO-Registeropleiding bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland:

Opleiding Professioneel Counsellor
Opleiding Basis Counsellor
Opleiding Counselling Psychologie
Opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject


Accreditatie Register Counsellor ABvC

De volgende opleidingen zijn volledig erkend en geaccrediteerd door de ABvC (= Algemene Beroepsvereniging voor Counselling):
Opleiding Counselling Psychologie
– Opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject
– Opleiding Professioneel Counsellor*

Dit betekent dat men zich na het behalen van het diploma van bovengenoemde opleiding als Register Counsellor kan aansluiten bij de ABvC. 
* Op basis van vooropleiding kan het nodig zijn dat naast het diploma van de opleiding Professioneel Counsellor aanvullend een diploma PsBK nodig is voor registratie.

Tevens zijn diverse modules en korte trainingen van Stichting Counselling Nederland als nascholing erkend door de ABvC. Dit betekent dat ze PE punten opleveren voor de counsellors die aangesloten zijn bij de ABvC.


Aansluiting bij Counselling Associatie Nederland (CAN)

De CAN is een professionele netwerkorganisatie annex alumnivereniging exclusief voor counsellors die bij Stichting Counselling Nederland hun diploma hebben behaald. De CAN heeft als doel om counsellors ook na de studie met elkaar te blijven verbinden door netwerken en kennisdeling te stimuleren om op die manier voortdurend te blijven leren en professionaliseren en samen de naamsbekendheid van counselling te vergroten. Meer info: www.canl.nl


CRKBO erkenning

Stichting Counselling Nederland is opgenomen in het CRKBO register (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dit houdt in dat zij met regelmaat wordt geauditeerd en op kwaliteit wordt getoetst door een onafhankelijke organisatie. Daarnaast betekent het dat op alle opleidingen, modules, trainingen etcetera, die verzorgd worden door Stichting Counselling Nederland, de BTW vrijstelling (inzake onderwijs) van toepassing is. Voor u als student betekent dit dat de cursusgelden dus niet met 21% BTW hoeven te worden verhoogd en u verzekerd bent van kwaliteit. 


Samenwerking NTI

Stichting Counselling Nederland heeft reeds vanaf 1998 een samenwerkingsverband met het NTI.
Door wederzijdse tevredenheid is door de jaren heen de samenwerking steeds verder uitgebreid. Dit betekent dat een deel van het opleidingsaanbod naast rechtstreeks bij de SCN , ook via het NTI te volgen is.


Auspiciën

Alle opleidingen, cursussen, trainingen etcetera, genoemd op de website van Stichting Counselling Nederland, vinden plaats onder auspiciën van Stichting Counselling Nederland.