Stichting Counselling Nederland (SCN) verzorgt in-company trajecten en trainingen voor profit- en non-profit organisaties in diverse sectoren. De behoefte van de organisatie ten aanzien van het traject / de training wordt vooraf in kaart gebracht. Hierdoor is elk traject maatwerk. De focus binnen onze trajecten en trainingen ligt op het toepassen van de aangeboden kennis. Hiermee zorgen we dat e.a. ook daadwerkelijk beklijft en wordt geborgd.

De trajecten kunnen op verschillende niveaus binnen de organisatie worden ingezet, zoals per individu, team, afdeling of functie alsmede ook organisatiebreed.

Benieuwd wat SCN voor jouw organisatie kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wil je weten hoe anderen onze in-company trajecten beoordelen?
Lees hieronder enkele ervaringen.

“In het Samenwerkingsverband V(S)O hebben 15 Begeleiders Passend Onderwijs en een Consulent van het Ondersteuningsplatform de 3 daagse training Counselling en Depressie gevolgd. Deze training is op maat gemaakt voor hen, rekening houdend met voorkennis en niveau van vaardigheden. Ook was voor ons de eis hard dat de theorie vooral toegepast en ingeoefend moest worden: alleen dan heeft theorie zijn waarde voor de dagelijkse praktijk. We voelden ons hierin zeer serieus genomen, zelfs gaandeweg de training is die op basis van feedback nog bijgestuurd. Over het proces van voorbereiding, uitvoering en afhandeling ben ik dan ook uitermate tevreden.”
Coördinator BPO


Dank aan de trainer (Johnny) voor de deskundigheid en de flexibiliteit waarmee hij inspeelde op onze vragen en wensen, onze doelgroep en de verzamelde casuïstiek. Zeer leerzaam, breed toepasbaar in allerlei counsellingsettings en voorzien van een helder omlijnd kader van begeleidingsmogelijkheden.
Deelnemer in-company training samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen.

Leren kijken op z’n breedst, leren vragen zonder oordeel, leren luisteren zodat een jongere zich echt gezien en gehoord voelt…..en zelf tot actie kan overgaan. Deze training heeft er zeker toe bijgedragen weer een stukje meer bewust te zijn geworden van de kracht van aandacht, de waarde van een open gesprek en de positieve invloed van verbinding tussen mensen. Iets wat de trainer zelf ook echt uitdraagt….! Dank daarvoor.
Deelnemer in-company training samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen.