Het aanmelden voor de praktijkdagen en examens gaat eenvoudig online. Aanmelden voor praktijkdagen is mogelijk vanaf het moment dat je je hebt aangemeld voor desbetreffende opleiding of cursus. Aanmelden voor examens is mogelijk vanaf het moment dat je aan de daarvoor gestelde criteria voldoet. Deze zijn opgenomen in je studiewijzer.