HBO niveau

Studieduur: 18 maanden.

Lesgeld: € 3.299,-
Termijnbetaling mogelijk

Behaal de titel Register Counsellor ABvC.

Vergoeding consulten zorgverzekeraars.

Flexibel studeren en start wanneer jij wilt.

Specifieke instroom-criteria van toepassing.

Opleiding is CPION erkend

SHO Registeropleiding

Geeft recht op lidmaatschap ABvC

Geeft recht op lidmaatschap CAN

“De opleiding sloot goed aan bij mijn behoeften als afgestudeerd klinisch- en gezondheids (basis)psycholoog. De meerwaarde kwam op verschillende manieren tot uiting. De theoretische achtergrond van de positieve en humanistische psychologie gaf mij een fris perspectief met betrekking tot het benaderen van de hulpvraag van de cliënt. De opleiding heeft mijn theoretische kennis verbreed en mijn praktische vaardigheden verrijkt, dankzij het materiaal, de praktijkdagen en de feedback van mijn docenten.”

De opleiding Counselling Psychologie is opgezet conform de laatste inzichten en ontwikkelingen op counselling gebied. Je gaat aan de slag met diverse gesprekstechnieken en tools die gebruikt worden binnen de counselling en je gaat je verdiepen in de verschillende fasen die deel uitmaken van het counsellingproces. De inhoud is verder aangevuld met diverse actuele themagebieden waarin counselling goed toepasbaar is. 

Na afronding van deze opleiding bent je in staat om op een counsellingtechnisch correcte manier gesprekken te voeren vanuit een open en non directieve houding, hetgeen kenmerkend is voor de persoonsgerichte counselling. De opleiding wordt afgesloten met het CPION erkende diploma Counselling Psychologie.

CPION erkend en officiële SHO Register opleiding; wat betekent dat?

Het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) is een onafhankelijk orgaan dat belast is met de toetsing van post initieel onderwijs in Nederland. Deze erkenning betekent dat je verzekerd bent van bewezen kwaliteit en permanente kwaliteitscontrole. Het HBO-niveau is officieel en de opleiding staat geregistreerd bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). Dit betekent dat het door jou behaalde diploma daar ook wordt geregistreerd en dit kan worden geverifieerd. Tevens worden diploma’s door het CPION gewaarmerkt. Een CPION erkend diploma is van grote meerwaarde op je

Instroomcriteria opleiding Counselling Psychologie

De opleiding counselling psychologie is een verkorte versie van onze 3 jarige opleiding tot Professioneel Counsellor. Vanwege de vrijstellingen die zijn verwerkt in dit traject, de mogelijkheid om je naderhand als Register Counsellor ABvC te registreren en de daarmee samenhangende vergoedingen door diverse zorgverzekeraars, gelden er strikte regels ten aanzien van vooropleiding om te kunnen instromen in de opleiding Counselling Psychologie. Je dient hiervoor over een van de volgende NVAO-erkende diploma’s te beschikken:

– Bachelor of Master Psychologie.
– Bachelor Toegepaste Psychologie.
– Master Orthopedagogiek.
– Bachelor (HBO) MWD.
– Bachelor (HBO) SPH.
– Bachelor(HBO) CMV.
– Bachelor (HBO) Creatieve Therapie.
– Bachelor (HBO) Kunstzinnige Therapie.
– Bachelor (HBO) Humanistiek.

Inhoud opleiding Counselling Psychologie

De opleiding Counselling Psychologie is zo gestructureerd dat je deze voor een groot deel als thuisstudie kunt volgen. De opleiding bestaat uit 22 modules, 2 praktijkopdrachten, 4 praktijkdagen op locatie, 18 online trainingen, 1 eindopdracht en 2 examens. Onderstaand een overzicht van deze onderdelen. 

Modules opleiding Counselling Psychologie

Elke module sluit je af met een aantal opdrachten / casussen die je thuis uitwerkt en ter beoordeling instuurt aan je docent. Je ontvangt je werk voorzien van een cijfer en feedback retour. Je wordt bij de opdrachten begeleid door docenten die deskundig zijn op desbetreffend vakgebied, hetgeen optimaal bijdraagt aan je persoonlijke groei en ontwikkeling tot counsellor. Je kunt je docent telefonisch of per e-mail benaderen als je vragen hebt over de ingestuurde opdrachten of de lesstof.

Benaming modules en themablokken

Themablok 1: inleiding in counselling
– Inleiding in counselling
– De counsellor
– De cliënt

Themablok 2: communicatie
– Communicatie
– Gesprekstechnieken

Praktijkopdracht 1

Themablok 3: het counsellingproces
-Het counsellingproces fase 1 / deel 1
– Het counsellingproces fase 1 / deel 2
– Het counsellingproces fase 2 / deel 1
– Het counsellingproces fase 2 / deel 2
– Het counsellingproces fase 3

Praktijkopdracht 2

Themablok 4: counselling en levensfasen
– Kinder counselling
– Jongeren counselling
– Ouderen counselling

Themablok 5: gezondheidscounselling
– Stress
– Psychische klachten bij mentale belasting
– Burn-out

Themablok 6: counselling en diversiteit
– Groepsprocessen
– Diversiteit en  pesten op het werk
– Multiculturele diversiteit

Themablok 7: familiecounselling
– Gezinsproblemen
– Samengestelde gezinnen
– Familieproblemen

Praktijkdagen en trainingen opleiding Counselling Psychologie

De opleiding Counselling Psychologie omvat 4 praktijkdagen op locatie en 18 online trainingen. Op de praktijkdagen en tijdens de trainingen staat het counsellen centraal. De deskundigheid en professionaliteit van onze trainers alsmede de individuele benadering zorgen er voor dat deze dagen en trainingen van onmiskenbare waarde zijn binnen de opleiding.

Locatie

De praktijkdagen en examens vinden plaats in onze trainingsruimtes in Arnhem en Elst Gld. (Aan de rand van Arnhem-Zuid.)

Tijdsbestek

Praktijkdagen nemen een gehele dag in beslag van 10:00 – 16:30.
Online trainingen omvatten een dagdeel van 10:00 – 13:00 of van 18:30 – 21:30.

Thema’s praktijkdagen en online trainingen

Praktijkdagen:
– Het counsellingproces, fase 1
– Het counsellingproces; fase 2
– Het counsellingproces; fase 3
– Familiecounselling

Online trainingen:
– Inleiding in counselling
– De counsellor
– Communicatie
– Gesprekstechnieken I
– Gesprekstechnieken II
– Praktijkoefening I
– Praktijkoefening II
Themablok counselling en levensfasen:
– Kindercounselling
– Jongerencounselling
– Ouderencounselling
Themablok gezondheidscounselling:
– Stress
– Psychische klachten bij mentale belasting
– Burn-out
Themablok counselling en diversiteit:
– Groepsprocessen
– Diversiteit en pesten op het werk
– Multiculturele diversiteit
Themablok familiecounselling:
– Gezinsproblemen
– Samengestelde gezinnen

Data

De praktijkdagen op locatie en de online trainingen vinden plaats op van tevoren aangekondigde data. Je kunt jezelf eenvoudig online aanmelden voor de data van jouw keuze.

De ingeplande data van de praktijkdagen van de opleiding Counselling Psychologie vind je onder de knop AGENDA

Eindopdracht opleiding Counselling Psychologie

De eindopdracht is het laatste onderdeel dat je aflegt binnen de opleiding Counselling Psychologie. In dit onderdeel komt alle geleerde kennis samen en ga je een cliënt begeleiden in een counsellingproces.

Examen opleiding Counselling Psychologie

Binnen de opleiding Counselling Psychologie leg je 2 examens af.
– Een schriftelijk examen na het basisdeel van de opleiding (na praktijkopdracht 2), bestaande uit open vragen, multiple-choice vragen en een casus met open vragen.
– Een mondeling examen aan het einde van de opleiding, bestaande uit de presentatie en verdediging van je eindopdracht.

Investering opleiding Counselling Psychologie

Met de opleiding Counselling Psychologie investeer je in jezelf op professioneel en persoonlijk vlak en in je medemens.

Vergoeding consulten

Daarnaast investeer je direct in je (toekomstige) praktijk. Met het diploma kun je je als Register Counsellor aansluiten bij de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling), waarna je een AGB-code kunt aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van consulten bij diverse zorgverzekeraars.

Lesgeld

Het lesgeld van de opleiding Counselling Psychologie bedraagt € 3.299,-

Betaalmogelijkheden

Betaling bij aanvang in 1 keer zelf per bank / Totaal lesgeld: €3.299
Betalen in 6 maandtermijnen van elk €557 via incasso / Kosten termijnbetaling € 43 / Totaal lesgeld: €3.342
Betalen in 12 maandtermijnen van elk € 282,75 via incasso/ Kosten termijnbetaling € 94 / Totaal lesgeld: €3.393

Inclusief in lesgeld

– Het lesmateriaal verstrekt door de SCN.
– Het boek basisopleiding counselling, uitgegeven door de SCN.
– 4 praktijkdagen op locatie.
– 18 online trainingen.
– Beoordeling opdrachten / feedback door docent.
– Begeleiding vanuit het secretariaat.
– Gratis verlening van 1 jaar. (Bovenop de standaard studieduur van 1,5 jaar.)

Exclusief in lesgeld

– Examengeld tussentijds basis-examen: € 125,-*
– Examengeld mondeling eindexamen: € 125,-*
– Aanvullende literatuur.**

* Het examengeld wordt pas berekend op het moment dat het examen wordt afgelegd. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

** Klik hier voor de literatuurlijst van de opleiding Counselling Psychologie

En nog even dit…

Instroom

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Counselling Psychologie gelden strikte regels ten aanzien van de genoten vooropleiding. Zie de lijst op deze pagina. Staat jouw vooropleiding er niet tussen? Niet getreurd, je kunt wel instromen in onze opleidingen tot Basis Counsellor en Professioneel Counsellor.

Bachelor of Master Psychologie?

Heb je een Bachelor of Master in de psychologie behaald middels een NVAO erkende opleiding? Dan heb je ook de keuze om de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject te volgen. Dit is een nog kortere route richting de voordelen zoals beschreven op deze pagina.

Aanmelden


Klik hier om je aan te melden voor de opleiding Counselling Psychologie.

Nog vragen?