De volgende boeken worden door de student zelf aangeschaft:

– Akkerman, M., Blokland, G., Hagens, H., Kleverlaan, N. (2006). Wat nou….pubers? Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP. ISBN-13:978 90 8560 039 8.
– Azghari, Y. (2009). Aan de slag met diversiteit; effectief communiceren met andere culturen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: 9789024418343.
– Baljon, M., Pool, G., Takens, R. (2015) Persoonsgerichte Therapie in de praktijk. Hogrefe. ISBN 9 789079 729937
– Delfos, M. (2020). Luister je wel naar mij? Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP. ISBN: 9 789085 600 992.
– Egan, G. (2012). Deskundig Hulpverlenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. ISBN: 9 789023 248293.
– Lang, G. & Molen, van der H.T. (2020). Psychologische Gespreksvoering. Boom. ISBN: 9 789024 427635.
– Rogers, C. (2019) (Vertaald door M. van Veen & J Mordegaai). Mens Worden. Bijleveld. ISBN: 9 789061 312567.
– Schaufeli, W. & Bakker, A. (2020) De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9 789036 824941.
– Vink, M., Kuin, Y., Westerhof, G., Lamers, S., Pot, A.M. (red.) (2017). Handboek ouderenpsychologie. Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom. ISBN: 978 90 5898 3121
– Willemse, J. (2015). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. ISBN 978 90 368 0843 9.