Cursus counselling bij werkgerelateerde problematiek

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Groepsprocessen

 2. Pesten en seksuele intimidatie op het werk

 3. Multiculturele diversiteit


De bijbehorende praktijkdag vindt plaats op zaterdag 21 april 2018.


Cursusgeld: € 550


De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Willemse, J. (2015). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. ISBN: 9789036808439.
 • De psychologie van arbeid en gezondheid. Schaufeli, W. & Bakker, A. (2013). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031398539
 • Aan de slag met diversiteit; effectief communiceren met andere culturen. Azghari, Y. (2009). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: 9789024418343

 
Algemene informatie cursus

 • De cursus omvat 3 modules.
 • Een module omvat 3 opdrachten die thuis uitgewerkt worden.
 • De cursus wordt afgesloten met een overkoepelende eindopdracht.
 • De student krijgt een vaste docent toegewezen voor feedback op de gemaakte opdrachten.
 • De cursus is inclusief een praktijkdag over het betreffende thema.
 • Er wordt binnen de cursus gewerkt met een praktische studiewijzer die wordt uitgegeven door SCN.
 • Het lesmateriaal bestaat uit door SCN voorgeschreven literatuur en wordt door de student zelf aangeschaft.
 • Na correcte afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. 
 • Flexibele studieduur. Gemiddeld 4 maanden.
 • Aanvraag accreditatie nascholing / PE punten ABvC in voorbereiding.


De praktijkdagen worden gegeven op ons hoofdkantoor:
Stichting Counselling Nederland,
Ressenerbroek 20-A
6666 MR Heteren