HBO niveau

Studieduur: 3 jaar

Lesgeld: € 4.797,-
Betaling per studiejaar en termijnbetaling mogelijk

CPION erkend; bewezen kwaliteit.

Behaal de titel Register Counsellor ABvC.

Keuze uit 4 specialisatierichtingen.

Flexibel studeren en starten wanneer jij wilt.

Opleiding is CPION erkend

SHO Register opleiding

“Mijn omscholingstraject verliep succesvol. Met deze opleiding heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken: een eigen counselling-praktijk met vergoeding van consulten.”

Geeft recht op lidmaatschap ABvC

Geeft recht op lidmaatschap CAN

Met de opleiding Professioneel Counsellor heb je de meest uitgebreide pure counselling opleiding van Nederland te pakken. In dit 3-jarige traject start je vanuit de basisbeginselen van counselling en ontwikkel je je tot een volwaardige professionele counsellor. De opleiding is opgezet conform de laatste inzichten en ontwikkelingen op counselling gebied. De opleiding wordt afgerond met het CPION erkende diploma Professioneel Counsellor.

In het eerste studiejaar ga je aan de slag met diverse gesprekstechnieken en tools die gebruikt worden binnen de counselling en verdiep je je in de verschillende fasen die deel uitmaken van het counsellingproces. Het eerste studiejaar sluit je af met het Diploma Basis Counsellor. In het tweede studiejaar verdiep je je opgedane counsellingkennis in de specialisatierichting van je keuze met daarin modules die zijn gekoppeld aan actuele themagebieden waarin counselling goed toepasbaar is. De specialisatierichtingen waaruit je kunt kiezen zijn: stress-counselling, bedrijfscounselling, schoolcounselling en relatiecounselling. In het derde (en tevens laatste) studiejaar staat de praktijk centraal. Je gaat aan de slag met onderwerpen die een grote rol spelen bij het professioneel uitoefenen van het counsellorsvak. Na afronding van de opleiding Professioneel Counsellor ben je in staat om op een counsellingtechnisch correcte manier gesprekken te voeren vanuit een open en non directieve houding, hetgeen kenmerkend is voor de persoonsgerichte counselling. Je hebt je ontwikkeld tot een echte professional op counsellinggebied.

CPION erkend en officiële SHO Register opleiding; wat betekent dat?

Het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) is een onafhankelijk orgaan dat belast is met de toetsing van post initieel onderwijs in Nederland. Deze erkenning betekent dat je verzekerd bent van bewezen kwaliteit en permanente kwaliteitscontrole. Het HBO-niveau is officieel en de opleiding staat geregistreerd bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). Dit betekent dat het door jou behaalde diploma daar ook wordt geregistreerd en dit kan worden geverifieerd. Tevens worden diploma’s door het CPION gewaarmerkt. Een CPION erkend diploma is van grote meerwaarde op je CV.Inhoud opleiding Professioneel Counsellor

De opleiding Professioneel Counsellor is zo gestructureerd dat je deze voor een groot deel als thuisstudie kunt volgen, aangevuld met praktijkdagen en online trainingen. De opleiding bestaat uit 3 studiejaren met modules, praktijkopdrachten, praktijkdagen, 1 eindopdracht en 2 examens. Onderstaand een overzicht van deze onderdelen, uitgesplitst per studiejaar. 

Modules opleiding Professioneel Counsellor

Elke module sluit je af met een aantal opdrachten / casussen die je thuis uitwerkt en ter beoordeling instuurt aan je docent. Je ontvangt je werk voorzien van een cijfer en feedback retour. Je wordt bij de opdrachten begeleid door docenten die deskundig zijn op desbetreffend vakgebied, hetgeen optimaal bijdraagt aan je persoonlijke groei en ontwikkeling tot counsellor. Je kunt je docent telefonisch of per e-mail benaderen als je vragen hebt over de ingestuurde opdrachten of de lesstof.

Benaming modules en themablokken


Modules Studiejaar 1: basisjaar

– Inleiding in counselling
– De counsellor
– De cliënt
– Communicatie
– Inleiding in psychologie

– Gesprekstechnieken
– Praktijkopdracht 1
– Het counselling proces; fase I / deel 1
– Stromingen in de psychologie
– Het counselling proces; fase I / deel 2

– Diagnose binnen counselling
– Het counselling proces; fase II / deel 1
– Het counselling proces; fase I / deel 2
– Het counselling proces; fase III
– Praktijkopdracht 2


Modules studiejaar 2: specialisatiejaar

Voor het tweede studiejaar kies je 1 van de volgende 4 specialisatierichtingen: stress-counselling, bedrijfscounselling, schoolcounselling, relatiecounselling. Elke specialisatierichting bestaat uit 5 themablokken die elk 3 modules bevatten.

 • Counselling en levensfasen
 • Gezondheidscounselling
 • Counselling bij werk gerelateerde problematiek
 • Counselling bij rouw en verlies
 • Familiecounselling
 • Gezondheidscounselling
 • Counselling bij werk gerelateerde problematiek
 • Loopbaancounselling
 • Counselling bij rouw en verlies
 • Familiecounselling
 • Counselling en levensfasen
 • Gezondheidscounselling
 • Counselling bij rouw en verlies
 • Familiecounselling
 • Loopbaancounselling
 • Counselling en levensfasen
 • Gezondheidscounselling
 • Counselling bij rouw en verlies
 • Familiecounselling
 • Counselling binnen relaties

Themablok levensfasen en counselling
– Kinder counselling
– Jongeren counselling
– Ouderen counselling

Themablok gezondheidscounselling
– Stress
– Psychische klachten bij mentale belasting
– Burn-out

Themablok counselling bij werk gerelateerde problematiek 
– Groepsprocessen
– Diversiteit en pesten op het werk
– Multiculturele diversiteit

Themablok counselling bij rouw en verlies
– Rouw en verlies
– Therapeutische benaderingen binnen rouw
– Diversiteit binnen rouw

Themablok familiecounselling
– Gezinsproblemen
– Samengestelde gezinnen
– Familieproblemen

Themablok loopbaancounselling
– Startende werknemer
– Oudere werknemer
– ZZP-er


Onderdelen studiejaar 3: afrondingsjaar

– Ethiek
– Intervisie
– Praktijk
– Portfolio
– Eindopdracht

Praktijkdagen en trainingen opleiding Professioneel Counsellor

Op de praktijkdagen en tijdens de trainingen staat het counsellen centraal. De deskundigheid en professionaliteit van onze trainers alsmede de individuele benadering zorgen er voor dat deze dagen en trainingen van onmiskenbare waarde zijn binnen de opleiding.

Studiejaar 1 omvat 5 online trainingen en 3 praktijkdagen op locatie.

Studiejaar 2 omvat 5 online trainingen en 2 praktijkdagen op locatie.

Studiejaar 3 omvat 6 online trainingen en 2 praktijkdagen op locatie.

Locatie

De praktijkdagen en examens vinden plaats in onze trainingsruimtes in Arnhem.

Tijdsbestek

Praktijkdagen nemen een gehele dag in beslag van 10:00 – 16:30. Online trainingen omvatten een dagdeel van 10:00 – 13:00 of van 18:30 – 21:30.

Data

De praktijkdagen op locatie en de online trainingen vinden plaats op van tevoren aangekondigde data. Alle thema’s worden meerdere malen per jaar gegeven, hierdoor kun je je eigen praktijkdagenschema samenstellen en afstemmen op je eigen agenda.

De ingeplande data van de praktijkdagen van de opleiding Professioneel Counsellor vind je onder de knop AGENDA


Thema’s praktijkdagen en trainingen studiejaar 1

Online trainingen:
– Inleiding in counselling
– De counsellor
– Communicatie
– Praktijkoefening I
– Praktijkoefening II

Praktijkdagen:
– Gesprekstechnieken
– Het counsellingproces; fase 1 en 2 Egan
– Het counsellingproces; fase 3 Egan

Thema’s praktijkdagen en trainingen studiejaar 2*

Online trainingen:
– Counselling en levensfasen
– Gezondheidscounselling
– Counselling bij werk gerelateerde problematiek
– Praktijkoefening I
– Praktijkoefening II

Praktijkdagen:
– Counselling bij rouw en verlies
– Familiecounselling

*Bovenstaand zijn de thema’s van de specialisatie stress-counselling weergegeven. De namen van de themablokken komen overeen met de thema’s van de praktijkdagen.

Thema’s praktijkdagen en trainingen studiejaar 3

Online trainingen:
– Ethiek I
– Ethiek II
– Intervisie – theorie
– Intervisie – praktijk II
– Intervisie – praktijk III
– Intervisie praktijk V

Praktijkdagen:
– Intervisie praktijk I
– Intervisie praktijk IV

Eindopdracht en portfolio-document opleiding Professioneel Counsellor

Het portfolio-document bevat de bewijslast en onderbouwing dat je de onderdelen van het 3e lesjaar hebt volbracht en de 6 competenties van de Professioneel Counsellor hebt ontwikkeld.

De eindopdracht is het laatste onderdeel dat je aflegt binnen de opleiding Professioneel Counsellor. In dit onderdeel komt alle geleerde kennis samen en ga je een cliënt begeleiden in een counsellingproces.

Examen opleiding Professioneel Counsellor

Het eerste studiejaar sluit je af met een schriftelijk examen tot Basis Counsellor, bestaande uit open vragen, multiple-choice vragen en een casus met open vragen.
Na het tweede studiejaar vindt geen examen plaats aangezien je elk themablok afsluit met een overkoepelende themablok opdracht.
Het derde studiejaar sluit je af met een mondeling examen bestaande uit de presentatie en verdediging van je eindopdracht.

Investering opleiding Professioneel Counsellor

Met de opleiding Professioneel Counsellor investeer je in jezelf op professioneel en persoonlijk vlak en in je medemens.

Vergoeding consulten*

Daarnaast investeer je direct in je (toekomstige) praktijk. Met het diploma kun je je als Register Counsellor aansluiten bij de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling), waarna je een AGB-code kunt aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van consulten bij diverse zorgverzekeraars.

*Afhankelijk van je genoten vooropleiding kan het zijn dat je aanvullend een korte opleiding PsBK dient te volgen om voor vergoedingen in aanmerking te komen.

Lesgeld

Het lesgeld van de opleiding Professioneel Counsellor bedraagt € 4.797,-

Betaalmogelijkheden

Betaling in 1 keer zelf per bank

Betaling per per studiejaar voorafgaand aan studiejaar zelf per bank:
– Studiejaar 1: € 1.599
– Studiejaar 2: € 1.599
– Studiejaar 3: € 1.599

Alle 3 studiejaren betalen in 6 maandtermijnen van elk € 272,50 via incasso / Kosten termijnbetaling 3 jaar € 108 (= €36 per jaar) / Totaal lesgeld: € 4.905

Alle 3 studiejaren betalen in 12 maandtermijnen van elk € 139,25 via incasso / Kosten termijnbetaling 3 jaar € 216 (= €72 per jaar) / Totaal lesgeld: € 5.013

Inclusief in lesgeld

– Het lesmateriaal verstrekt door de SCN.
– Het boek basisopleiding counselling, uitgegeven door de SCN.
– 7 praktijkdagen op locatie.
– 16 online trainingen.
– Beoordeling opdrachten / feedback door docent.
– Begeleiding vanuit het secretariaat.
– Gratis verlening van 1 jaar. (Bovenop de standaard studieduur van 3 jaar.)

Exclusief in studiegeld

– Examengeld examen Basis Counsellor. (Einde studiejaar 1.): € 125,-*
– Examengeld mondeling eindexamen. (Einde studiejaar 3.): € 125,-*
– Aanvullende literatuur**

* Het examengeld wordt pas berekend op het moment dat het examen wordt afgelegd. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

** De volgende boeken worden door de student zelf aangeschaft:

Literatuur studiejaar 1: basisjaar

– Baljon, M., Pool, G., Takens, R. (2015) Persoonsgerichte Therapie in de praktijk. Hogrefe. ISBN 9 789079 729937
– Egan, G. (2012). Deskundig Hulpverlenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. ISBN: 9 789023 248293.
– Lang, G. & Molen, van der H.T. (2020). Psychologische Gespreksvoering. Boom. ISBN: 9 789024 427635.
– Rogers, C. (2019) (Vertaald door M. van Veen & J Mordegaai). Mens Worden. Bijleveld. ISBN: 9 789061 312567.

Literatuur studiejaar 2: specialisatiejaar

Onderstaand is de literatuur weergegeven voor het specialisatiejaar stress-counselling. De literatuur verschilt wat per gekozen specialisatierichting.
– Akkerman, M., Blokland, G., Hagens, H., Kleverlaan, N. (2006). Wat nou….pubers? Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP. ISBN-13:9 789085 600398.
– Azghari, Y. (2009). Aan de slag met diversiteit; effectief communiceren met andere culturen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: 9 789024 418343.
– Delfos, M. (2020). Luister je wel naar mij? Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP. ISBN: 9 789085 600992.
– Maes, J., Modderman, H. (red). (2014).Handboek : Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie. Tussen  presentie en interventie. Witsand Uitgevers. ISBN 9 789492 011039
– Schaufeli, W. & Bakker, A. (2020) De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9 789036 824941.
– Vink, M., Kuin, Y., Westerhof, G., Lamers, S., Pot, A.M. (red.) (2017). Handboek ouderenpsychologie. Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom. ISBN: 978 90 5898 3121
– Willemse, J. (2015). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. ISBN 9 789036 808439.

Literatuur studiejaar 3: afrondingsjaar

– Bolt, L.L.E., Verweij, M.F., van Delden, J.J.M. (2010). Ethiek in praktijk. Assen: Van Gorcum. ISBN: 978 90 232 38355 
– Schaub-de Jong, M., Van de Beek, B. (2018) Intervisie leren; een methode voor professionele ontwikkeling. Amsterdam: Boom uitgevers. ISBN: 978 90 244 15656 

En nog even dit…

Oud diploma upgraden?

Heb je in het verleden het diploma stress-, bedrijfs-, school- of relatiecounselling behaald bij de Stichting Counselling Nederland en wil je het upgraden naar het CPION erkende diploma Professioneel Counsellor? Vraag dan vrijblijvend informatie op bij ons secretariaat, want je komt dan voor vrijstellingen in aanmerking.

Instroom

Voor instroom in de opleiding Professioneel Counsellor is geen speciale vooropleiding vereist. Wel dien je er rekening mee te houden dat het  niveau van deze opleiding is vastgesteld op HBO niveau. Onze ervaring is dat studenten met een minder hoge vooropleiding, maar met veel werkervaring of levenservaring en een gezonde dosis motivatie, een even zo grote kans op slagen hebben dan mensen met een hoge vooropleiding.

Liever meer klassikaal?

Geef je de voorkeur aan klassikaal avondonderwijs en minder thuisopdrachten? En wil je de opleiding volgen in een vaste studentengroep? Dit is in veel gevallen mogelijk. In dat geval combineer je voor het eerste studiejaar de klassikale opleidingen“inleiding in counselling” en “het counsellingproces”. Het tweede en derde studiejaar worden ook regelmatig klassikaal verzorgd.

Aanmelden


Klik hier om je aan te melden voor de opleiding Professioneel Counsellor

Nog vragen?