HBO niveau

Studieduur: 6-9 maanden.

Lesgeld: € 2.299,-
Termijnbetaling mogelijk

Behaal de titel Register Counsellor ABvC.

Vergoeding consulten zorgverzekeraars.

Flexibel studeren en start wanneer jij wilt.

Verkort traject: specifieke instroom-criteria.

Opleiding is CPION erkend

SHO Register opleiding

Geeft recht op lidmaatschap ABvC

Geeft recht op lidmaatschap CAN

Ik was op zoek naar een opleiding waarmee ik als psycholoog mijn praktijk op korte termijn een “boost” kon geven. Door een oud-collega werd ik gewezen op deze opleiding. De korte studieduur, vergoeding van consulten en lidmaatschap ABvC spraken mij erg aan, dus ik heb de stap gezet. De geleerde kennis kon ik direct toepassen in mijn praktijk en ik zag al snel de meerwaarde ervan bij mijn cliënten. Ik ben dus meer dan geslaagd in “mijn missie”!

De opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject is opgezet conform de laatste inzichten en ontwikkelingen op counselling gebied. Je gaat aan de slag met diverse gesprekstechnieken en tools die gebruikt worden binnen de counselling en je gaat je verdiepen in de verschillende fasen die deel uitmaken van het counsellingproces.

Na afronding van deze opleiding bent je in staat om op een counsellingtechnisch correcte manier gesprekken te voeren vanuit een open en non directieve houding, hetgeen kenmerkend is voor de persoonsgerichte counselling. De opleiding wordt afgesloten met het CPION erkende diploma Counselling Psychologie – Verkort traject.

CPION erkend en officiële SHO Register opleiding; wat betekent dat?

Het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) is een onafhankelijk orgaan dat belast is met de toetsing van post initieel onderwijs in Nederland. Deze erkenning betekent dat je verzekerd bent van bewezen kwaliteit en permanente kwaliteitscontrole. Het HBO-niveau is officieel en de opleiding staat geregistreerd bij Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO). Dit betekent dat het door jou behaalde diploma daar ook wordt geregistreerd en dit kan worden geverifieerd. Tevens worden diploma’s door het CPION gewaarmerkt. Een CPION erkend diploma is van grote meerwaarde op je CV.

Instroomcriteria opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject

De opleiding counselling psychologie is een sterk verkorte versie van onze 3 jarige opleiding tot Professioneel Counsellor. Vanwege de vrijstellingen die zijn verwerkt in dit traject, de mogelijkheid om je naderhand als Register Counsellor ABvC te registreren en de daarmee samenhangende vergoedingen door diverse zorgverzekeraars, gelden er strikte regels ten aanzien van vooropleiding om te kunnen instromen in de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject. Je dient hiervoor te beschikken over een van onderstaande NVAO erkende diploma’s:
– Bachelor of Master Psychologie.
– Bachelor Toegepaste Psychologie


Inhoud opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject

De opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject is zo gestructureerd dat je deze voor een groot deel als thuisstudie kunt volgen. De opleiding bestaat uit 9 modules, 2 praktijkopdrachten, 3 praktijkdagen, 4 online trainingen, 1 eindopdracht en 1 examen. Onderstaand een overzicht van deze onderdelen. 

Modules opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject

Elke module sluit je af met een aantal opdrachten / casussen die je thuis uitwerkt en ter beoordeling instuurt aan je docent. Je ontvangt je werk voorzien van een cijfer en feedback retour. Je wordt bij de opdrachten begeleid door docenten die deskundig zijn op desbetreffend vakgebied, hetgeen optimaal bijdraagt aan je persoonlijke groei en ontwikkeling tot counsellor. Je kunt je docent telefonisch of per e-mail benaderen als je vragen hebt over de ingestuurde opdrachten of de lesstof.

Benaming modules en themablokken

Themablok 1: inleiding in counselling
– Inleiding in counselling
– De counsellor
– De cliënt

Themablok 2: communicatie
– Gesprekstechnieken

Praktijkopdracht 1

Themablok 3: het counsellingproces
– Het counsellingproces fase 1 / deel 1
– Het counsellingproces fase 1 / deel 2
– Het counsellingproces fase 2 / deel 1
– Het counsellingproces fase 2 / deel 2
– Het counsellingproces fase 3


Praktijkopdracht 2

Praktijkdagen opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject

De opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject bevat 3 praktijkdagen op locatie en 4 online trainingen. Op de praktijkdagen en tijdens de trainingen staat het counsellen centraal. De deskundigheid en professionaliteit van onze trainers alsmede de individuele benadering zorgen er voor dat deze dagen en trainingen van onmiskenbare waarde zijn binnen de opleiding.

Locatie

De praktijkdagen vinden plaats in onze trainingsruimtes in Arnhem en Elst Gld. (Aan de rand van Arnhem-Zuid.)

Tijdsbestek

Praktijkdagen nemen een gehele dag in beslag van 10:00 – 16:30. Online trainingen omvatten een dagdeel van 10:00 – 13:00.

Thema’s praktijkdagen en online trainingen

Online trainingen:
– Inleiding in counselling 
– De counsellor
– Gesprekstechnieken I
– Gesprekstechnieken II

Praktijkdagen:
– Het counsellingproces; fase 1
– Het counsellingproces; fase 2
– Het counsellingproces; fase 3

Data

De praktijkdagen op locatie en de online trainingen vinden plaats op van tevoren aangekondigde data. Je kunt jezelf eenvoudig online aanmelden voor de data van jouw keuze.

De ingeplande data van de praktijkdagen van de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject vind je onder de knop AGENDA

Eindopdracht opleiding Counselling Psychologie Verkort traject

De eindopdracht is het laatste onderdeel dat je aflegt binnen de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject. In dit onderdeel komt alle geleerde kennis samen en ga je een cliënt begeleiden in een counsellingproces.

Examen opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject

Binnen de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject leg je 1 examen af.
Dit betreft een mondeling examen aan het einde van de opleiding. Het examen bestaat uit de presentatie en verdediging van je eindopdracht.

Investering opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject

Met de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject investeer je in jezelf op professioneel en persoonlijk vlak en in je medemens.

Vergoeding consulten

Daarnaast investeer je direct in je (toekomstige) praktijk. Met het diploma kun je je als Register Counsellor aansluiten bij de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling), waarna je een AGB-code kunt aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van consulten bij diverse zorgverzekeraars.

Lesgeld

Het lesgeld van de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject bedraagt € 2.299,–

Betaalmogelijkheden

  • Betaling bij aanvang in 1 keer zelf per bank / Totaal lesgeld: €2.299,-
  • Betalen in 3 maandtermijnen van elk €774,- via incasso / Kosten termijnbetaling € 23 / Totaal lesgeld: €2.322
  • Betalen in 6 maandtermijnen van elk €391- via incasso / Kosten termijnbetaling €47 / Totaal lesgeld: €2.346

Inclusief in lesgeld

– Het lesmateriaal verstrekt door de SCN.
– Het boek basisopleiding counselling, uitgegeven door de SCN.
– 3 praktijkdagen op locatie.
– 4 online trainingen.
– Beoordeling opdrachten / feedback door docent.
– Begeleiding vanuit het secretariaat.
– Gratis verlening van 1 jaar. (Bovenop de standaard studieduur van 9 maanden.)

Exclusief in lesgeld

– Examengeld mondeling eindexamen: € 125,-*
– Aanvullende literatuur.**

* Het examengeld wordt pas berekend op het moment dat het examen wordt afgelegd. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

** De volgende boeken worden door de student zelf aangeschaft:
– Baljon, M., Pool, G., Takens, R. (2015) Persoonsgerichte Therapie in de praktijk. Hogrefe. ISBN 9 789079 729937
– Egan, G. (2012). Deskundig Hulpverlenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. ISBN: 9 789023 248293.
– Lang, G. & Molen, van der H.T. (2020). Psychologische Gespreksvoering. Boom. ISBN: 9 789024 427635.
– Rogers, C. (2019) (Vertaald door M. van Veen & J Mordegaai). Mens Worden. Bijleveld. ISBN: 9 789061 312567.

En nog even dit…

Instroom

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject dien je te beschikken over een NVAO-erkend diploma Bachelor of Master Psychologie. Beschik je hier niet over? Kijk dan of je in aanmerking komt voor deelname aan de opleiding Counselling Psychologie. Instroom in onze opleidingen tot Basis Counsellor en Professioneel Counsellor is in ieder geval mogelijk.

Liever meer kennis?

Heb je toegang tot de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject, maar wil je ook graag je counsellingkennis gericht uitbreiden t.a.v. diverse actuele toepassingsgebieden? Overweeg dan om de opleiding Counselling Psychologie te volgen. Dit is een wat langere route, maar zeker interessant en met dezelfde voordelen zoals beschreven op deze pagina.

Aanmelden


Klik hier om je aan te melden voor de opleiding Counselling Psychologie – Verkort traject.

Nog vragen?