HBO niveau

Studieduur: 3 maanden

Lesgeld: € 550,-
Termijnbetaling mogelijk

3 lesdagen in 3 maanden.

Klassikaal les in een vaste groep.

Praktijkgericht en direct toepasbaar.

Herkenbaar en actueel.

Geaccrediteerde nascholing ABvC
21 PE punten

“De theorie over het brein van een puber, gekoppeld aan actuele praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen maakte dit voor mij een zeer waardevolle module.”

“Naast docent op het VMBO ben ik tevens vader van 3 pubers. In beide rollen kan ik de opgedane kennis uitstekend gebruiken. Ik ervaar het verschil.”

Deze klassikale en praktijkgerichte module bestaat uit 3 lesdagen die in een vaste groep worden bijgewoond. “De jeugd heeft de toekomst” wordt er vaak gezegd. Voordat deze toekomst zich aandoet moet er door de jongere nog een heel pad worden afgelegd, met daarop veelal de nodige “obstakels” die horen bij het volwassen worden. “Jongeren” is een ruim begrip. In deze module maken we daarom het onderscheid tussen de puber (10 – 15 jaar) en de jong volwassene (16 – 20 jaar).

Voor wie is deze module bestemd?

Deze module is uitermate geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in de jongere medemens, de problemen waar deze leeftijdsgroep mee kampt en die deze jongeren op een professionele en adequate wijze wil helpen. De laagdrempelige manier van hulpverlenen en begeleiding waardoor counselling gekenmerkt wordt, past uitstekend bij jongeren. Als counsellor kun je de jongere helpen zijn of haar problemen te managen, waardoor het leven weer aangenamer wordt.

Bijna iedereen kent wel een jongere in de leeftijdscategorie van 10 – 20 jaar. Wellicht heb je zelf thuis een kind van deze leeftijd, of werk je in het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs. Je traint ze op de sportclub, of je komt ze tegen op het werk waar ze een bijbaantje hebben. Maar begrijp je ze? Heb je er problemen mee? Belangrijker nog: heeft de jongere zelf problemen? Leeft er een gevoel van niet begrepen worden, lopen problemen uit de hand? Zijn er veranderingen in houding waarneembaar, uitingen van agressief of depressief gedrag? Is de druk die ervaren wordt te groot, speelt pesten een rol? Het leven van een jong volwassene staat bol van nieuwe ervaringen die soms te groot zijn om alleen mee rond te blijven lopen of zelf het hoofd te kunnen bieden. Deze problemen kunnen dusdanige vormen aannemen, dat de jongere hulp nodig heeft. De counsellor kan hierbij een hele belangrijke rol spelen.

Waarom module jongeren counselling?

Wat maakt het counsellen van jongeren zo anders dan het counsellen van volwassenen? Met ander woorden; waarom is er een aparte module jongeren counselling benodigd om deze groep cliënten effectief te kunnen counsellen? Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Volgens Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, zijn de hersenen pas rond het 26e levensjaar volledig uitontwikkeld. Daardoor is het brein van de puber een speelbal van emoties, waardoor zij vaak impulsief reageren, vooral in de vroege puberteit. Er zit bij jongeren een groot verschil tussen begrijpen en handelen. Het besef dat jong volwassen “anders denken” is belangrijk om deze groep succesvol te kunnen counsellen. Dit is echter een eerste stap.  Begrip voor de invloeden van de “peergroep” en de constante zoektocht naar de eigen identiteit is de basis om de jong volwassene verder te helpen in de complexe wereld waarin iedereen (inclusief de jongere zelf) iets van hem / haar verwacht.


Inhoud klassikale module jongeren counseling

De klassikale module jongeren counselling bestaat uit 3 lesdagen. Onderstaand een overzicht van de inhoud.

Onderwerpen

Deze klassikale module bestaat uit deelname aan de 3 lesdagen en het bestuderen van het voorgeschreven lesboek. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk.

Na deelname aan alle 3 lesdagen ontvang je het certificaat van de klassikale module jongeren counselling.

Onderwerpen module

In deze module zullen we onder ander aandacht schenken aan de volgende onderwerpen:
– De ontwikkeling van de hersenen.
– Het counsellen van pubers, jong volwassenen en volwassenen; de verschillen.
– Hoe motiveer je jongeren?
– Gesprekstechnieken jongeren counselling.
– De vier dimensies in een gesprek.
– De rol van de counsellor voor de jongere.
– De rol van de counsellor voor de omgeving / opvoeders van de jongere.
– Handvatten / tools / interventies.
– Praktijk casussen.

Lesdagen

Op de 3 lesdagen wordt het overdragen van theoretische kennis afgewisseld met praktische oefening. Dit optimaliseert je leerproces doordat je het geleerde direct in de praktijk brengt.

Data

De lesdagen vinden plaats van 10:00 tot 16:30 in een tijdsbestek van ongeveer 3 maanden. Je wordt ingedeeld in een vaste groep.

Bekijk de AGENDA om te zien wanneer deze module weer van start gaat en op welke data de lesdagen zijn gepland.

Locatie

De lesdagen vinden plaats in in onze trainingsruimtes in Arnhem.

Investering klassikale module jongeren counselling

Met de klassikale module jongeren counselling investeer je in jezelf op professioneel en persoonlijk vlak. Maar ook in je medemens, doordat je een betere gesprekspartner wordt op meerdere fronten.

Lesgeld

Het lesgeld van de klassikale module jongeren counselling bedraagt € 550,-.

Inclusief in lesgeld

– 3 lesdagen.
– Certificaat module jongeren counselling.

Exclusief in lesgeld

– Aanvullende literatuur.*

* Het volgende boek wordt door de student zelf aangeschaft: Pubers van nu! Auteur: Herberd Prinsen en Klaas Jan Terpstra. ISBN: 978 90 313 7481 6.

Betaalmogelijkheden

Betaling in 1 keer zelf per bank.

Betalen in 3 maandtermijnen van elk € 188,- via incasso / Kosten termijnbetaling € 14 / Totaal lesgeld: € 564-.


Niveau en instroom

Het  niveau van deze module is vastgesteld op HBO niveau. Deelname aan deze module is open voor een ieder die geïnteresseerd is in jongeren en deze doelgroep adequaat wil helpen.

Wanneer interessant?

Deze module is zeer interssant wanneer je werkt met jongeren. Maar ook in privé situaties kun je zeker je voordeel doen met de opgedane kennis.

Aanmelden


Klik hier om je aan te melden voor de klassikale opleiding het counsellingproces.

Nog vragen?