De data voor de volgende groep (KIC7) worden binnenkort ingepland.

Groep: KIC7Inschrijving KIC7: open
MaandDagDatumTijdsbestekThema
18:30 – 21:30Lesavond 1: inleiding in counselling
18:30 – 21:30Lesavond 2: de counsellor
18:30 – 21:30Lesavond 3: communicatie I
18:30 – 21:30Lesavond 4: communicatie II
18:30 – 21:30Lesavond 5: gesprekstechnieken I
18:30 – 21:30Lesavond 6: gesprekstechnieken II
18:30 – 21:30Lesavond 7: gesprekstechnieken III
18:30 – 21:30Lesavond 8: gesprekstechnieken IV
18:30 – 21:30Lesavond 9: gesprekstechnieken V
18:30 – 21:30Lesavond 10: Kennismaking hulpverleningsmodel Egan

Stichting Counselling Nederland behoudt het recht om data en onderwerpen te wijzigen. Aan bovengenoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.