De data voor de volgende groep (KIC7) worden binnenkort ingepland.

Groep: KIC7Inschrijving KIC7: open
MaandDagDatumTijdsbestekThema
18:30 – 21:30Lesavond 1: inleiding in counselling
18:30 – 21:30Lesavond 2: de counsellor I
18:30 – 21:30Lesavond 3: de counsellor II
18:30 – 21:30Lesavond 4: communicatie I
18:30 – 21:30Lesavond 5: communicatie II
18:30 – 21:30Lesavond 6: gesprekstechnieken I
18:30 – 21:30Lesavond 7: gesprekstechnieken II
18:30 – 21:30Lesavond 8: gesprekstechnieken III
18:30 – 21:30Lesavond 9: introductie in fase 1
18:30 – 21:30Lesavond 10: introductie in fase 2
18:30 – 21:30Lesavond 11: introductie in fase 3
18:30 – 21:30Lesavond 12: slotavond

Stichting Counselling Nederland behoudt het recht om data en onderwerpen te wijzigen. Aan bovengenoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.