Nieuw in het opleidingsaanbod van Stichting Counselling Nederland per 2018 zijn de volgende 4 cursussen:

 • Counselling en levensfasen
 • Gezondheidscounselling
 • Counselling bij werk gerelateerde problematiek
 • Counselling bij rouw en verlies


Stuk voor stuk interessante cursussen met actuele thema's die goed toepasbaar zijn in de praktijk.

 


Cursus counselling en levensfasen

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Kindercounselling
 2. Jongerencounselling
 3. Ouderencounselling


Cursusgeld € 550
 

De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Luister je wel naar mij?  Delfos, M. (2014), Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP. ISBN: 9 789088 505102
 • Wat nou….Pubers? M. Akkerman, G. Blokland, H. Hagens, N. Kleverlaan (2006). Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.  ISBN-13:978 90 8560 039 8.
 • Handboek ouderenpsychologie. Vink, M., Kuin, Y., Westerhof, G., Lamers, S., Pot, A.M. (red.) (2017). Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom. ISBN: 978 90 5898 3121

 

Cursus gezondheidscounselling

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Stress
 2. Psychische klachten bij mentale belasting
 3. Burn-out


Cursusgeld: € 550
 

De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • De psychologie van arbeid en gezondheid. Schaufeli, W. & Bakker, A. (2013). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031398539

 

Cursus counselling bij werkgerelateerde problematiek

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Groepsprocessen
 2. Pesten en seksuele intimidatie op het werk
 3. Multiculturele diversiteit


Cursusgeld: € 550

De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Willemse, J. (2015). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. ISBN: 9789036808439.
 • De psychologie van arbeid en gezondheid. Schaufeli, W. & Bakker, A. (2013). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031398539
 • Aan de slag met diversiteit; effectief communiceren met andere culturen. Azghari, Y. (2009). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: 9789024418343

 

Cursus counselling bij rouw en verlies

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Rouw en verlies
 2. Therapeutische benaderingen bij rouw
 3. Diversiteit binnen rouw


Cursusgeld: € 550
 

De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Handboek : Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie.  Tussen  presentie en interventie Johan Maes & Harriëtte Modderman (red). (2014). Witsand Uitgevers. ISBN 9 789492 011039

 

Algemene informatie cursussen

 • Een cursus omvat 3 modules.
 • Een module omvat 3 opdrachten die thuis uitgewerkt worden.
 • De cursus wordt afgesloten met een overkoepelende eindopdracht.
 • De student krijgt een vaste docent toegewezen voor feedback op de gemaakte opdrachten.
 • De cursus is inclusief een praktijkdag over het betreffende thema.
 • Er wordt binnen de cursus gewerkt met een praktische studiewijzer die wordt uitgegeven door SCN.
 • Het lesmateriaal bestaat uit door SCN voorgeschreven literatuur en wordt door de student zelf aangeschaft.
 • Na correcte afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat. 
 • Flexibele studieduur. Gemiddeld 4 maanden.
 • Aanvraag accreditatie nascholing / PE punten ABvC in voorbereiding.


De praktijkdagen worden gegeven op ons hoofdkantoor:
Stichting Counselling Nederland,
Ressenerbroek 20-A
6666 MR Heteren