Stichting Counselling Nederland heeft een aantal interessante cursussen in het opleidingsaanbod met actuele thema’s die goed toepasbaar zijn in de praktijk. Deze cursussen zijn uitermate geschikt voor het verdiepen en verbreden van kennis en in het kader van bij- en nascholing.

 • Counselling en levensfasen
 • Gezondheidscounselling
 • Counselling bij werk gerelateerde problematiek
 • Counselling bij rouw en verlies
 • Familiecounselling
 • Loopbaancounselling


Cursus counselling en levensfasen

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Kindercounselling
 2. Jongerencounselling
 3. Ouderencounselling

Cursusgeld € 550
De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Luister je wel naar mij?  Delfos, M. (2014), Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP. ISBN: 9 789088 505102
 • Wat nou….Pubers? M. Akkerman, G. Blokland, H. Hagens, N. Kleverlaan (2006). Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.  ISBN-13:978 90 8560 039 8.
 • Handboek ouderenpsychologie. Vink, M., Kuin, Y., Westerhof, G., Lamers, S., Pot, A.M. (red.) (2017). Utrecht: Uitgeverij de Tijdstroom. ISBN: 978 90 5898 3121

Cursus gezondheidscounselling

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Stress
 2. Psychische klachten bij mentale belasting
 3. Burn-out

Cursusgeld: € 550
De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • De psychologie van arbeid en gezondheid. Schaufeli, W. & Bakker, A. (2013). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031398539

Cursus counselling bij werkgerelateerde problematiek

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Groepsprocessen
 2. Pesten en seksuele intimidatie op het werk
 3. Multiculturele diversiteit

Cursusgeld: € 550

De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Willemse, J. (2015). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. ISBN: 9789036808439.
 • De psychologie van arbeid en gezondheid. Schaufeli, W. & Bakker, A. (2013). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031398539
 • Aan de slag met diversiteit; effectief communiceren met andere culturen. Azghari, Y. (2009). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: 9789024418343

Cursus counselling bij rouw en verlies

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules:

 1. Rouw en verlies
 2. Therapeutische benaderingen bij rouw
 3. Diversiteit binnen rouw

Cursusgeld: € 550
De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Handboek : Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie.  Tussen  presentie en interventie Johan Maes & Harriëtte Modderman (red). (2014). Witsand Uitgevers. ISBN 9 789492 011039

Cursus familiecounseling

Deze cursus bestaat uit de volgende 3 modules

 1. Gezinsproblemen
 2. Samengestelde gezinnen
 3. Familieproblemen

Cursusgeld € 550

De volgende (door student zelf aan te schaffen) literatuur wordt gebruikt bij deze cursus:

 • Willemse, J. (2015). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. ISBN: 9789036808439.

Algemene informatie cursussen

 • Een cursus omvat 3 modules.
 • Een module omvat 3 opdrachten die thuis uitgewerkt worden.
 • De cursus wordt afgesloten met een overkoepelende eindopdracht.
 • De student krijgt een vaste docent toegewezen voor feedback op de gemaakte opdrachten.
 • De cursus is inclusief een praktijkdag over het betreffende thema.
 • Er wordt binnen de cursus gewerkt met een praktische studiewijzer die wordt uitgegeven door SCN.
 • Het lesmateriaal bestaat uit door SCN voorgeschreven literatuur en wordt door de student zelf aangeschaft.
 • Na correcte afronding van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.
 • Flexibele studieduur. Gemiddeld 4 maanden.
 • Aanvraag accreditatie nascholing / PE punten ABvC in voorbereiding.

De praktijkdagen worden gegeven op ons hoofdkantoor:
Stichting Counselling Nederland,
Ressenerbroek 20-A
6666 MR Heteren