HBO niveau

Studieduur: 6 maanden

Lesgeld: € 425,-
Termijnbetaling mogelijk

Studeren in je eigen tempo.

Actueel en praktijkgericht.

Thuisstudie met deskundige feedback.

Geaccrediteerde nascholing ABvC
21 PE punten

De actualiteit van dit onderwerp, de mate waarin het voor komt en de grote impact van depressies / depressieve gevoelens op de maatschappij, maken dit tot een onmiskenbaar nuttige module voor elke counsellor (in opleiding). In deze cursus leer je speciale vaardigheden die nodig zijn om als counsellor effectief te  kunnen werken met mensen die lijden aan depressie / depressieve gevoelens. Hiervoor is namelijk aanvullende kennis en een andere aanpak benodigd. Deze cursus wordt volledig in de vorm van thuisstudie verzorgd.

Waarom cursus counselling bij depressie?

Depressie staat in de top tien van aandoeningen die de kwaliteit van het leven bedreigen en aantasten. In Nederland hebben ongeveer 700.000 mensen gedurende enig moment in het jaar een depressie. Dit maakt depressie de meest voorkomende stemmingsstoornis. Procentueel bekeken, heeft bijna een kwart (24.7%) van alle volwassen vrouwen in de leeftijd van 18 – 65 jaar ooit in haar leven met een depressieve stoornis te kampen gehad. Voor de mannen in deze leeftijdscategorie ligt dit percentage op ruim 13 procent. Bij kinderen in de leeftijdscategorie van 12 – 18 jaar lijdt 3 tot 8 procent aan een depressie of ondervindt depressieve gevoelens. Bij ouderen ( > 65 jaar) ligt dit percentage op 20 procent. (Bron: trimbos.nl, nationaalkompas.nl, nji.nl) Onderzoek wijst uit dat in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen gebruik maken van antidepressiva, waarvan voor driekwart van de mensen de medicatie ten onrechte is voorgeschreven. (Bron: zorgvisie.nl, ggz.nl, vpro.nl/depressie). Depressie kan derhalve worden gekwalificeerd als een omvangrijk psychosociaal-, en economisch probleem. De kans dat je als counsellor met cliënten te maken krijgt die lijden aan een depressie / depressieve gevoelens, is aanzienlijk.

Aanvullende kennis en andere aanpak benodigd.

Counselling bij cliënten met depressie / depressieve gevoelens vraagt aanvullende kennis en een andere aanpak van de counsellor dan doorgaans bij een counsellingproces het geval is. Mede ook om de eigenheid van counselling niet uit het oog te verliezen. Counselling is enkel inzetbaar bij depressie wanneer de counsellor een eclectische of geïntegreerde werkwijze hanteert. In deze cursus gaan we daar uitvoerig mee aan de slag. Net als bij elke andere vorm van problematiek, dient de counsellor zich goed bewust te zijn van zijn eigen competenties, kennis en bevoegdheden. Zo mogen counsellors geen medische diagnoses stellen, geen medicijnen voorschrijven en geen personen begeleiden die een psychiatrisch ziektebeeld vertonen. Een van de oorzaken van depressie kan een psychiatrisch ziektebeeld zijn en in dat geval verwijst de counsellor altijd door naar de huisarts. Wanneer de counsellor ingeschakeld wordt binnen het Stepped Care Protocol – dat tijdens deze cursus uitvoerig besproken wordt – zal hij deel uit maken van een multidisciplinair team.


Inhoud cursus counselling bij depressie

De schriftelijke cursus counselling bij depressie bestaat uit 5 modules en een afsluitende opdracht. Onderstaand een overzicht van de inhoud.

Onderwerpen

Elk onderwerp sluit je af met enkele opdrachten / casussen die je thuis uitwerkt en ter beoordeling instuurt aan je docent. Hetzelfde geldt voor de afsluitende opdracht, waarvoor je een client begeleid gedurende een aantal sessies. Je ontvangt je werk voorzien van een cijfer en feedback retour. Je wordt bij de opdrachten de gehele cursus begeleid door dezelfde docent, hetgeen optimaal bijdraagt aan je persoonlijke groei en ontwikkeling. Je kunt je docent telefonisch of per e-mail benaderen als je vragen hebt over de ingestuurde opdrachten of de lesstof.

Na correcte afronding ontvang je het certificaat van de cursus counselling bij depressie.

“Interessante cursus die mij veel kennis heeft opgeleverd over depressie / depressieve gevoelens en de nodige handvatten heeft geboden. Ook werd de nodige aandacht besteed aan de rol van de counsellor; wat ligt er wel en wat ligt er niet binnen mijn mogelijkheden? Ik heb er veel aan voor in mijn praktijk.”

Onderwerpen cursus

In deze cursus zullen we aandacht schenken aan de volgende onderwerpen:

Het fenomeen depressie.
Wat is het precies en welke soorten kennen we?

De oorzaken van depressie.
Deze worden nader bekeken en uitgediept.

De behandeling van depressie.
Interventiemethodieken, ondersteunende behandelingen, Cognitieve Gedragstherapie en de geïntegreerde methodiek: Stepped Care. (Multidisciplinaire Richtlijn Depressie.)

De cliënt en zijn / haar omgeving.
Beleving door cliënt en diens probleembenadering en -aanpak (attributiestijlen). Verkrijgen van informatie, omgeving cliënt.

De eigenheid van counselling tijdens behandeling van depressies.
Counselling en de rol van de counsellor. Zelfreflectie.

Investering cursus counselling bij depressie

Met de schriftelijke cursus counselling bij depressie investeer je in jezelf op professioneel en persoonlijk vlak. Maar ook in je medemens, doordat je een betere gesprekspartner wordt op meerdere fronten.

Inclusief in lesgeld

– SCN lesmateriaal.
– Lesboek: “counselling bij depressie” Auteur: Lies Lijzenga. Uitgegeven door Stichting Counselling Nederland
– Beoordeling en feedback thuisopdrachten
– Certificaat cursus counselling bij depressie.
– Gratis verlenging studieduur van 6 maanden.

Exclusief in lesgeld

– Geen extra kosten. Bij deze cursus is alles inbegrepen.

Lesgeld

Het lesgeld van de cursus counselling bij depressie bedraagt € 425,-

Betaalmogelijkheden

Betaling in 1 keer zelf per bank

Betalen in 3 maandtermijnen van elk € 145,- via incasso / Kosten termijnbetaling € 10 / Totaal lesgeld: € 435,-

Betalen in 6 maandtermijnen van elk € 75,- via incasso / Kosten termijnbetaling € 25 / Totaal lesgeld: € 450,-


Niveau en instroom

Het  niveau van deze module is vastgesteld op HBO niveau. Deelname aan deze module is open voor een ieder die cliënten met depressieve gevoelens adequaat wil begeleiden.
Kennis van counselling is nodig.

Ook interessant

Heb je naast het begeleiden van cliënten met depressieve gevoelens een bredere interesse op dit gebied? Bekijk dan ok eens de cursus gezondheiscounselling waarin onder andere de onderwerpen stress en burn-out worden behandeld.

Aanmelden


Klik hier om je aan te melden voor de cursus counselling bij depressie

Nog vragen?