Het specialisatiejaar bedrijfscounselling (= keuzerichting tweede studiejaar opleiding Professioneel Counsellor)  omvat de volgende praktijkdagen:

1. Gezondheidscounselling
2. Counselling bij werkgerelateerde problematiek
3. Counselling bij rouw en verlies
4. Familiecounselling
5. Loopbaancounselling

De bovenstaande volgorde van de praktijkdagen is de volgorde zoals deze met themablokken in het lesmateriaal wordt aangehouden en is daardoor het meest praktisch. U bent echter niet verplicht om deze volgorde exact aan te houden bij het volgende van de praktijkdagen.

Knop aanmelden praktijkdagen

 

 

 

Onderstaand het overzicht van de data van de praktijkdagen van de specialisatiejaar bedrijfscounselling (= tweede studiejaar opleiding Professioneel Counsellor) die op dit moment staan ingepland.

 Maand Dag  Datum  Niveau  Thema 
Januari 2019 Vrijdag 25 januari Gevorderd Counselling bij werk gerelateerde problematiek (2)
Maart 2019 Zaterdag 30 maart Gevorderd Counselling bij rouw en verlies (3)
April 2019 Vrijdag 5 april Gevorderd Gezondheidscounselling (1)
Mei 2019 Zaterdag 25 mei Gevorderd Familiecounselling (4)
Juni 2019 Vrijdag 21 juni Gevorderd Counselling bij werk gerelateerde problematiek (2)
Oktober 2019 Zaterdag 5 oktober Gevorderd Counselling bij rouw en verlies (3)
November  2019 Vrijdag 1 november Gevorderd Gezondheidscounselling (1)
December  2019 Vrijdag 13 december Gevorderd Familiecounselling (4)

Stichting Counselling Nederland behoudt het recht om data te wijzigen. Aan bovengenoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.