De volgende praktijkdagen van het specialisatiejaar stress-counselling (= tweede studiejaar opleiding Professioneel Counsellor)  omvat de volgende praktijkdagen:

1. Counselling en levensfasen
2. Gezondheidscounselling
3. Counselling bij werkgerelateerde problematiek
4. Counselling bij rouw en verlies
5. Familiecounselling

De bovenstaande volgorde van de praktijkdagen is de volgorde zoals deze met themablokken in het lesmateriaal wordt aangehouden en is daardoor het meest praktisch. U bent echter niet verplicht om deze volgorde exact aan te houden bij het volgende van de praktijkdagen.

Knop aanmelden praktijkdagen

Onderstaand het overzicht van de data van de praktijkdagen van de specialisatiejaar stress-counselling (= tweede studiejaar opleiding Professioneel Counsellor) die op dit moment staan ingepland.

 Maand Dag  Datum  Niveau  Thema 
Januari 2018 Zaterdag 13 januari Gevorderd Counselling en levensfasen (1)
Maart 2018 Zaterdag 10 maart Gevorderd Gezondheidscounselling (2)
April 2018 Zaterdag 21 april Gevorderd Counselling bij werk gerelateerde problematiek (3)
Juni 2018 Zaterdag 16 juni Gevorderd Counselling bij rouw en verlies (4)
September 2018 Zaterdag 22 september Gevorderd Familiecounselling (5)
Oktober 2018 Zaterdag 6 oktober Gevorderd Counselling en levensfasen (1)
December 2018 Zaterdag 15 december Gevorderd Gezondheidscounselling (2)

Stichting Counselling Nederland behoudt het recht om data te wijzigen. Aan bovengenoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.